การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
     
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
 

 

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ผู้ลงประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา  
ประกาศเมื่อ 6/11/2562
ดู : 18 คน
 
 
รายละเอียด
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เรื่อง  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

 
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์