การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  - กำหนดการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
 
  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 
  - รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
 
 
 
 
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170